Меню сайту
Форма входу
Наступна подія
Канікули

 

Календар новин
«  Липень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Святковий календар. Спілкуємося українською мовою

"Твори себе, твори надійно. І зіркою освічуй усе усюди. Твори себе..."

Співпраця та партнерство закладу освіти з батьками, позашкільними установами та громадськістю

( за річним планом на 2019 – 2020 навчальний рік)

 

 
Витяг    з   ПОЛОЖЕННЯ
ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ ГІМНАЗІЇ
Положення розроблено
 на підставі Примірного положення
 про батьківські комітети (ради)
загальноосвітнього навчального закладу
(наказ МОН України від 02.06.04. № 440)

 

 Положення
 про батьківський комітет гімназії

Дане Положення регламентує діяльність батьківського комітету гімназії, що є органом самоврядування гімназії
1.    Загальні положення
1.1. Положення про батьківський комітет приймається на загальногімназійних батьківських зборах, затверджується та вводиться в дію наказом по гімназії. Зміни та доповнення в дійсне Положення вносяться в такому ж порядку.
1.2. Батьківський комітет очолює голова. Комітет підкоряється й підзвітний загальногімназійним батьківським зборам.
1.3. Термін повноважень комітету – один рік (або ротація складу комітету проводиться щорічно на третину).
1.4. Для координації роботи до складу комітету входить заступник директора гімназії з виховної роботи – координатор.
1.5. Діяльність комітету здійснюється згідно з  Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про об’єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини»,  Типових положень про загальноосвітню установу, Статуту гімназії та даного Положення.
1.6. Рішення комітету є рекомендаційними. Обов’язковими є тільки ті рішення комітету, з метою реалізації яких видається наказ по гімназії.
    2.    Завдання батьківського комітету гімназії
2.1. Підтримувати тісний зв’язок гімназії з батьками.
2.2. Активізувати роботу   щодо роз’яснення батькам гімназистів законодавства України з питань освіти.
2.3. Добиватись впливу органів місцевого самоврядування на батьків, діти яких порушують Статут гімназії.
2.4. Аналізувати стан навчальних досягнень гімназистів,  виявляти причини байдужого ставлення батьків до навчання  і виховання власних дітей.
2.5. Пропагувати педагогічні знання, що зумовлять підвищення педагогічної грамотності батьків.
2.6. Допомагати батькам в оволодінні системою умінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома.
2.7. Вивчати, пропагувати  і впроваджувати форми роботи з сім’єю, що сприяють  гуманізації взаємовідносин „педагоги-батьки”.
    3.    Функції загальногімназійного батьківського комітету
3.1.Сприяння забезпеченню оптимальних умов для     організації освітнього процесу.
3.2. Координування  діяльності класних батьківських комітетів.
3.3. Проведення роз’яснювальної й консультативної роботи серед батьків (законних представників) гімназистів про їхні права й обов’язки.
3.4. Сприяння у проведенні загальногімназійних заходів.
3.5. Участь у підготовці гімназії до нового навчального року.
3.6. Контролювання (разом із керівництвом гімназії) організації якості харчування гімназистів, медичного обслуговування.
3.7. Надання  допомоги керівництву гімназії в організації та проведенні загальногімназійних батьківських зборів.
3.8. Розгляд звернення на свою адресу, а також звертання з  питань, віднесених дійсним Положенням до компетенції комітету, за дорученням директора гімназії.
3.9. Участь в організації безпечних умов здійснення освітнього процесу, виконання санітарно-гігієнічних правил і норм.
3.10. Взаємодія з громадськими організаціями щодо питання пропаганди гімназійних традицій, укладу  гімназійного життя.
3.11. Взаємодія з педагогічним колективом гімназії з профілактики правопорушень, бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх.
3.12. Взаємодія з іншими органами самоврядування гімназії щодо проведення загальногімназійних заходів та всього іншого, що стосується компетенції комітету.
4.    Права  комітету
    Відповідно до компетенції, установленої дійсним Положенням, батьківський комітет має право:
    - вносити пропозиції керівництву та іншим органам самоврядування гімназії й одержувати інформацію про результати їх розгляду;
    - звертатися за роз’ясненням в установи й організації;
    - заслуховувати й одержувати інформацію від керівництва гімназії, інших органів самоврядування;
    - викликати на свої засідання батьків (законних представників) гімназистів за представленням (рішенням) класних батьківських комітетів;
    - давати роз’яснення та вживати заходи з розглянутих звернень;
    - виносити громадський осуд батькам, які ухиляються від виховання дітей у родині;
    - заохочувати батьків (законних представників) гімназистів за активну роботу в комітеті, надання допомоги у проведенні загальногімназійних заходів тощо;
    - організовувати постійні чи тимчасові комісії під керівництвом членів комітету для виконання своїх функцій. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначається комітетом та затверджується головою;
    - у разі необхідності скликати загальногімназійні  батьківські збори. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості дітей у закладі. Рішення приймаються простою більшістю голосів. У разі неможливості проведення загальних зборів батьків гімназії, питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситися на обговорення  зборів батьків класу, яких стосуються ці питання. У такому випадку рішення приймається за рахуванням рішень зборів батьків класу на засадах простої більшості голосів згідно з протоколами засідань батьківських комітетів класів. 
Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома  батьків, керівництва гімназії, а, за необхідності, відповідного органу управління освітою у 10-денний термін.
    - розробляти та приймати локальні акти (про класний батьківський комітет, про постійні чи тимчасові комісії комітету).
Голова комітету може бути присутнім (з наступним інформуванням комітету) на окремих засіданнях педагогічної ради, інших органів самоврядування з питань, що відносяться до компетенції комітету.
5.    Відповідальність  
Батьківський комітет відповідає за:
    - виконання плану роботи;
    - виконання рішень, рекомендацій комітету;
    - установлення взаєморозуміння між керівництвом загальноосвітньої установи та батьками (законними представниками) в питаннях сімейного та громадянського виховання гімназистів;
    - прийняття рішень відповідно до діючого законодавства;
    - бездіяльність окремих членів комітету чи всього комітету. Члени комітету, не беручи участі в його роботі, за представленням голови комітету можуть бути відкликані виборцями. У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.
6.    Організація роботи батьківського комітету
6.1. До складу комітету входять представники батьків (законних представників) гімназистів по одному від  кожного класу ( обов’язково із числа класного комітету).
6.2. Представники в комітет обираються щорічно на класних батьківських зборах на початку навчального року.
6.3. Зі свого складу комітет обирає  голову, заступника голови, секретаря, членів  визначених профільних комісій.
6.4. Комітет планує свою роботу на підставі плану роботи гімназії, рішень зборів батьків, рекомендацій директора,
      органів учнівського самоврядування. План роботи має вільну форму і затверджується головою комітету.  Плани роботи комісій, створених  при комітеті, є складовими плану роботи комітету.
6.5. Комітет працює за планом і регламентом, що узгоджені з директором гімназії.
6.6. Про свою роботу комітет звітує перед загально гімназійними батьківськими зборами не рідше двох разів на рік.
6.7. Комітет правомочний виносити рішення при наявності на засіданні не менше половини свого складу. Рішення приймаються простою більшістю голосів.
6.8. Листування комітету з питань, що відносяться  до його компетенції, ведеться від імені гімназії, документи підписують директор гімназії та голова комітету.
7. Основні принципи діяльності :
- законність;
- гласність;
- колегіальність;
- толерантність;
- виборність;
- організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим Положенням та законодавством;
- підзвітність і відповідальність перед загально гімназійними зборами батьків.
8.      Структура батьківського комітету гімназії

9.    Напрямки  діяльності комісій загальногімназійного батьківського комітету               
 Комісія з культурно-масової роботи
                                Орієнтовні  напрямки роботи:
-    участь в усіх формах позаурочної діяльності (екскурсії, святкові заходи, вечори відпочинку, спортивні змагання, виставки творчості і т.ін.);
-    взаємодія з громадськими організаціями, депутатами різних рівнів та державними установами міста;
-    організація сімейно-гімназійних свят, поїздок, розважальних заходів;
-    залучення батьків до організації занять гуртків, секцій на базі гімназії.
 Комісія з господарської робот 
        Орієнтовні  напрямки роботи:
-    участь  у благоустрої гімназії  та прилеглої території;
-    сприяння надання матеріальної допомоги для проведення різноманітних гімназійних заходів через установлення зв’язків з підприємствами, приватними фірмами;
-    вивчення питання організації харчування гімназистів, дотримання санітарно-гігієнічних норм;  стану підготовки до роботи в опалювальний сезон.
Комісія з педагогічної пропаганди                                                                          
                        Орієнтовні   напрямки роботи:
-    участь у профорієнтаційній роботі з гімназистами (екскурсії на виробництва, зустрічі з цікавими людьми);
-    корегування процесу виховання в родинах окремих гімназистів через організацію надання психолого – педагогічної допомоги у розв’язанні складних сімейних проблем (підлітковий вік, профілактика шкідливих звичок та правопорушень); 
-    залучення батьків до організації занять гуртків, секцій на базі гімназії;
-    випуск  газети батьківського комітету «Вісник»;
-    сприяння діяльності Батьківського Університету  через залучення фахівців відповідно до тематики занять;
-    організація проведення батьківської конференції з обміну досвідом  виховання дітей.
Комісія з профілактичної роботи                                                                             
                   Орієнтовні напрямки роботи:
-    корегування процесу виховання в родинах окремих гімназистів через індивідуальну роботу з неблагополучними родинами гімназистів (спільно з правоохоронними органами);
-    взаємодія з громадськими організаціями, депутатами різних рівнів та державними установами міста;
-    організація чергування батьків у гімназії під час проведення позакласних заходів, вечорів відпочинку і т.ін.
10.     Діловодство
10.1. Документами, що регламентують діяльність батьківського комітету, є протоколи його засідань, положення про батьківський комітет гімназії, план роботи батьківського комітету на навчальний рік або півріччя та графік засідань.
10.2.  Комітет веде протоколи своїх засідань і загально гімназійних батьківських зборів відповідно до інструкції про ведення діловодства гімназії.
10.3. Протоколи зберігаються в канцелярії гімназії.
10.4. Відповідальність за діловодство в комітеті покладається на секретаря комітету.